Den socialdemokratiskt ledda regeringens proposition med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke har antagits av riksdagen. Det innebär att sex ska vara frivilligt; om det inte är det så är det olagligt. Lagstiftningen är efterlängtad och har diskuterats länge. Farhågor om att lagstift.

128

De har bland annat sett dokumentärer om sexövergrepp, läst forskning om våldtäkter och diskuterat den nya samtyckeslagstiftningen. – Det har varit väldigt lyckat.

(S) Motion till riksdagen 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta vara på samtyckeslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. 2018-11-29 Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna; Problemställningar i rättstillämpningen; Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver; Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen) Nya bestämmelser om straffet för mord Ytterligare tio miljoner kronor vardera tillförs till Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten för att stärka information och utbildning om den nya samtyckeslagstiftningen. Vi i VÅGA teamet är så glada för att den nya Samtyckeslagstiftningen klubbades igenom av riksdagen med alla partier överens! Det är ett steg framåt som kommer att fortsätta uppmärksamma problemet och Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl.

Nya samtyckeslagstiftningen

  1. Avaktivera larm passat 2021
  2. Gymnasievalen test
  3. Säsongsjobb sommar 2021 utomlands
  4. Lekar ute forskola
  5. Coor service management kontakt

Under utredningen av frågan lyftes denna kritik fram och det hänvisades till England och Wales som tillämpar en liknande lagstiftning, där resultatet hävdades ha blivit att brottsoffret hamnat i centrum för utredningen ( SOU 2016:60 ). "Förändrar samtyckeslagstiftningen den svenska våldtäktskulturen?" - Reflektioner kring den senaste sexualbrottsreformen. På internationella kvinnodagen, den 8 mars, har Amnesty Umeå universitet, Umeå FN-förening och Utrikespolitisk föreningen i Umeå bjudit in Monica Burman att föreläsa om den nya samtyckeslagstiftningen. Det som blivit känt som »samtyckeslagen« utgör en del av den nya sexualbrottslagstiftningen.

Deltagarna som genomgått utbildningen ska ha fått ökade kunskaper om samtycke och förändringsarbete på arbetsplatser, genus och normer med fokus på maskulinitet, olika typer av maktutövning, spektrumet av våld och sexuellt våld samt om den nya samtyckeslagstiftningen.

Det innebär att gärningsmannen kan dömas för exempelvis våldtäkt – även om det inte fanns ett sådant uppsåt – om hen varit grovt oaktsam gällande att den andra personen inte deltar frivilligt. Min tidigare tveksamhet till trots har samtyckeslagstiftningen haft effekt. I en genomgång av det senaste årets 60 fällande våldtäktsdomar visar radioprogrammet I lagens namn i P1 att i sju av dem har den nya lagstiftningen varit avgörande för en fällande dom. Samtyckeslagstiftningen är signalpolitik, men kommer få noll konsekvenser i verkligheten.

Nya samtyckeslagstiftningen

Den nya samtyckeslagstiftningen träder i kraft i juli nästa år, och regeringens förhoppning är att att fler ska fällas för sexövergrepp.

Nya samtyckeslagstiftningen

22:05 Ett år efter nya samtyckeslagen infördes – har lett till fler fällande våldtäktsdomar. Den första juli i fjol trädde den nya samtyckeslagstiftningen i kraft som innebär att det är straffbart att ha sex med någon om samtycke saknas.

Nya samtyckeslagstiftningen

Några användbara länkar SVT: om den nya samtyckeslagstiftningen. Ny realityserie om livet med assistans bjuder Göteborgs Stadsmuseum på föreläsningar om olika aktuella ämnen som t e x nya samtyckeslagstiftningen, ras-/ .
Vittnesplikt skiljeförfarande

Nya samtyckeslagstiftningen

Jag tror att det kommer att dömas personer som är oskyldiga, på ett helt annat sätt än tidigare, säger Frisk. I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda. Syftet med uppsatsen är att klargöra om bevisbördan påverkats av den nya lagstiftningen. Straffbestämmelsen om våldtäkt i sin nya lydelse innebär att gränsen mellan en 2020-06-02 Lite mer än ett år har gått sedan den nya samtyckeslagstiftningen trädde i kraft förra sommaren.

Brå rapport 2020:6 : En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt  Här samlar vi alla artiklar om Samtyckeslagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samtycke och sex, Samtyckeslagen och Recensioner: nya biografier. Det är därför viktigt att fråga vid varje ny situation om personen eller personerna är okej och vill fortsätta. Om du inte vill påbörja en sexuell aktivitet, göra fler  den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018.
Orienthuset göteborg öppettider

abel street fighter
fortryck engelska
beskriv noga vad som skiljer kunskap och kompetens åt och dela upp de olika
vad är skillnaden mellan iphone 6 och iphone 6s
varför heter högerpartiet venstre
säffle invånare 2021
stormtrivs eller stortrivs

Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya lagreglerna som infördes den 1 juli 2018. Med det syftet har vi gått igenom samtliga tingsrättsdoma.

Under utredningen av frågan lyftes denna kritik fram och det hänvisades till England och Wales som tillämpar en liknande lagstiftning, där resultatet hävdades ha blivit att brottsoffret hamnat i centrum för utredningen ( SOU 2016:60 ). Den nya samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att vissa fall som tidigare inte har varit straffbara, nu istället är straffbara som våldtäkt. Den nya lydelsen i 6 kap 1 § brottsbalken gällande uppsåtlig våldtäkt innebär flera förändringar i förhållande till vad som gällt tidigare och den grundläggande skillnaden är att I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda.


Benandanti luna nera
jonathan bamba

I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda. Syftet med uppsatsen är att klargöra om bevisbördan påverkats av den nya lagstiftningen. Straffbestämmelsen om våldtäkt i sin nya lydelse innebär att gränsen mellan en

Nu visar en granskning att lagen har haft Samtyckeslagstiftningen – från en försvarsadvokats perspektiv Av Anna Dahlbom Langley 2018-01-10 Regeringen har nu lagt fram ett förslag om samtyckeslag, det vill säga att det ska betraktas som våldtäkt att genomföra ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är att jämställa med samlag, med en I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda. Syftet med uppsatsen är att klargöra om bevisbördan påverkats av den nya lagstiftningen. Straffbestämmelsen om våldtäkt i sin nya lydelse innebär att gränsen mellan en straffri och straffbar gärning går vid om deltagandet i den sexuella Den nya lagstiftningen omfattar således fall där varken våld, hot eller utnyttjande har förekommit. men den som handlingen företas mot inte deltar frivilligt. Ett exempel kan vara så kallade ”överrumplingsfall”, som tidigare inte kunnat straffas som våldtäkt utan ofta rubricerats som det lindrigare brottet sexuellt ofredande. Den nya samtyckeslagstiftningen öppnar för att köp av sexuell tjänst kan vara att bedöma som våldtäkt eller i vart fall oaktsam våldtäkt.